Εκσυγχρονισμός ΜΕΘ με οχτώ μόνιτορ μοντουλα διακομιδής και κεντρικό σταθμό από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ covid της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την 3η ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας!