Περίπου 200 μαθητές λιγότεροι έδωσαν φέτος εξετάσεις για το ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας στη Δυτική Μακεδονία. Σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς και τις τοπικές αρχές το φαινόμενο συνεχώς εντείνεται, ειδικά στην περιοχή της Κοζάνης και προβληματίζει την τοπική κοινωνία.