21 : 24 περιοχή Καμβουνίων. Με λαμπάδες και φακούς κυκλοφορούμε έξω.