7η Ιππική Πανελλήνια συνάντηση Κοζάνης το διάστημα 16 και 17 Ιουλίου