Πόσο πληθυσμό  έχει ο κάθε δήμος στην Δ. Μακεδονία σύμφωνα με την απογραφή του 2021.