Βγήκαν οι πίνακες με τα αποτελέσματα για το Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή. Συγκεκριμένα βγήκε η υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα. Η υπουργική απόφαση αφορά: «Την έγκριση των πινάκων προσωρινών αποτελεσμάτων υποβολής αιτήσεων του προγράμματος Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως αυτοί αναρτώνται στην ιστοσελίδα του προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr.»

Η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων έχει κλείσει από τις από τις 8 Ιουλίου, μετά από μια ολιγοήμερη παράταση που δόθηκε και μέχρι τις 11 Ιουλίου παρέμενε ανοιχτή μόνο για διορθώσεις.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα του allazosyskevi.gov.gr η καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων είναι επτά ημέρες μετά την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Η καταληκτική ημερομηνία αγορών είναι η 16η Σεπτεμβρίου 2022 και η καταληκτική ημερομηνία παράδοσης συσκευής προς ανακύκλωση είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2022.

 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τον πίνακα.