Οι θητείες του Γιώργου Δακή το 2007-2010 ως Νομάρχη Κοζάνης και το 2011-2014 ως Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, ήταν πολύ επιτυχημένες και με βαθιά γνώση του διοικείν. Για την ιστορία αλλά και για το δίκαιο, ο πρώτος νόμος περί τακτοποίησης αυθαιρέτων ήταν ο 4014/2011 με πολλά κενά και ασάφειες, ακολούθησαν οι 4178/2013 και 4495/2017 με τον τελευταίο να είναι ο ευνοϊκότερος και να λύνει δύσκολες περιπτώσεις όπως αυτές των δημόσιων κτιρίων χωρίς οικοδομικές άδειες. Ο ορθός χρόνος λοιπόν, για την πολεοδομική τακτοποίηση αυτών των κτιρίων, ήταν μετά τις 3/11/2017 που πήρε ΦΕΚ ο νόμος 4495.