Παρότι ο κόσµος, στα περισσότερα παραγωγικά κέντρα της χώρας, ήταν έτοιµος να την εµπιστευτεί και πάλι, ιδίως µετά τα 60 λεπτά το κιλό που έπιασε το προϊόν στην εµπορική σεζόν του 2022, η πολύµηνη ανοµβρία ανέτρεψε το σχεδιασµό των περισσότερων παραγωγών, µε συνέπεια οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν να µειωθούν δραστικά.

Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, όπου η καλλιέργεια σε κάποιες περιοχές έχασε έως και 90% των στρεµµάτων της, σε σύγκριση µε πέρυσι, ενώ και στο θεσσαλικό κάµπο οι απώλειες που «γράφει» η ελαιοκράµβη φτάνουν κοντά στο 50%.

Στο νοµό Κοζάνης, στη ∆υτική Μακεδονία, για παράδειγµα, όπως µας ανέφερε ο ∆ηµήτρης Χρηστίδης, ιδιοκτήτης ενός από τα µεγαλύτερα καταστήµατα αγροεφοδίων της περιοχής, φέτος στην ελαιοκράµβη τα στρέµµατα που σπάρθηκαν τοπικά είναι ελάχιστα. «Για να καταλάβετε το µέγεθος, ενώ πέρυσι από το κατάστηµά µας εξυπηρετήθηκαν 10.000 στρέµµατα, φέτος δεν προσεγγίσαµε ούτε τα 2.000 στρέµµατα, αν και η τιµή στα συµβόλαια είναι στα 47 λεπτά το κιλό, ως ελάχιστη εγγυηµένη µε προοπτική να ανέβει, όσο πάει το εµπόριο», είπε ο συνοµιλητής µας.

Ο ίδιος απέδωσε την αρνητική εξέλιξη για την καλλιέργεια αφενός στην πολύµηνη ξηρασία, η οποία δεν επέτρεψε ουσιαστικά να γίνει η σπορά, που συντελείται από τα µέσα Σεπτεµβρίου έως το τέλος Οκτωβρίου και στο ό,τι πέρυσι οι αποδόσεις της ελαιοκράµβης στο νοµό ήταν χαµηλές, στα 70-80 κιλά το στρέµµα για την πλειονότητα των χωραφιών, γεγονός που είχε ως συνέπεια πολλοί αγρότες να µην προτιµήσουν φέτος. Ως εκ τούτου πολλές εκτάσεις τοπικά οδηγούνται στα σιτηρά, ενώ φαίνεται ότι -τουλάχιστον στη δυτική Μακεδονία, όπως εκτιµά ο κ. Χρηστίδης- θα υπάρξει σηµαντικό ενδιαφέρον και για τον ηλίανθο την άνοιξη.

 

agronews.gr