Ιερό ευχέλαιο, την Τρίτη 22 Νοεμβρίου, στον Ι.Μ.Ν. Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας .