Εκδήλωση παρουσίασης και ενημέρωσης την Τρίτη 29/11 για το συλλογικό σήμα της ΕΕ «Μ MACEDONIA ΤΗΕ GREAT» (Μακεδονικό Σήμα) και στον τρόπο δωρεάν απόκτησήs του.