Αναβίωσαν, την 1η του 2023, στην Γαλατινή, τα «Μπουμπουσάρια».