Ξεκίνησαν οι καβαλάρηδες του Κρόκου για το μοναστήρι του Αγίου Νικάνορα. To βίντεο του Γ. Παπακαλά.