📌Πρόγραμμα “Πολιτισμός – Δημιουργικότητα – Κοινότητα Ι” Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Νεολαίας (ΕΓΙΝ) – ΟΑΠΝ – science2public. Ανταλλαγή νέων 18-30 ετών από την πόλη Halle της Γερμανίας και την Κοζάνη, από 2 – 7 Μαϊου 2023.
✅Διαπολιτισμικός Διάλογος
✅Μουσική, Φωτογραφία, Graffiti, Street art activism, Εργαστήρια
Μουσική & Φωτογραφία δρόμου
📣Μανώλης Κουτσονάνος και Αλέξανδρος Βρεττάκος
Πέμπτη 4 Μαϊου 2023 στο σπίτι της Άρσις στις 21:00