Η Κοινότητα Κοζάνης και οι δημότες λένε ΟΧΙ στην καταστροφή του αύλειου χώρου του Επισκοπείου

5 Μαΐου 2023
12:54

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ 5/02-05-2023  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

«Εισήγηση σχετικα με την ανέγερση του παρεκκλησίου της Αγίας Αικατερίνης στην αυλή του Επισκοπείου,

Αριθμ. Απόφασης 20/2023

 

Σήμερα, 02/05/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ, στο γραφείο της  Κοινότητας Κοζάνης (Π. Χαρίση), συνήλθε σε τακτική  συνεδρίαση το Συμβούλιο της Κοινότητας Κοζάνης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου, με αριθμ. 11656/25-4-2023 που δόθηκε στον καθένα  Σύμβουλο χωριστά.

Πρίν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Κοινότητας, διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα οχτώ  (8) ήτοι:

1 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ παρών
2 ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ – ΖΑΦΕΙΡΗ παρούσα
3 ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΗΜΑΡΑΚΗ απούσα
4 ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ –ΒΑΤΑΛΗ παρούσα
5 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΛΙΑΡΑΣ παρών
6 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ παρών
7 ΜΑΡΚΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ απών
8 ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ παρών
9 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΝΩΛΑ παρών
10 ΦΑΝΗ ΛΑΜΠΑΔΑ απούσα
11 ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΩΡΑΙΤΗ παρών

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου, Σιαλβέρα Βασιλική του κλάδου ΠΕ

Το μέλος   της Κοινότητας Κοζάνης, Στυλιανός Χλιαράς εισηγείται  επί του θέματος και συγκεκριμένα αναφέρει ότι  στις 22/06/2020 η Κοινότητα Κοζάνης γνωμοδότησε αρνητικά για την ανέγερση του παρεκκλησίου της Αγίας Αικατερίνης στην αυλή του Επισκοπείου, ενός από τα ελάχιστα εναπομείναντα ιστορικά κτίρια που κοσμούν το κέντρο της Κοζάνης.

Η εισήγηση που έκανα τότε και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τα μέλη του Συμβουλίου της Κοινότητας, έκλεινε ως εξής: “προτείνω την αρνητική γνωμοδότηση για την κατασκευή του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης στον αύλειο χώρο του Επισκοπείου, καθώς και τη διατήρηση κάθε νόμιμου δικαιώματος της Κοινότητα Κοζάνης για πιθανές επόμενες ενέργειές της σχετικά με το θέμα”.

Ακολούθησε δυστυχώς η, κατά παράβαση της απόφασης των εκλεγμένων Συμβούλων της Κοινότητας της πόλης, θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης (αξίζει για την ιστορία να σημειώσουμε ότι αρνητικά ψήφισαν μόνο οι κ.κ. Φλώρος και Μάρας της Ενότητας, και όλοι/όλες οι σύμβουλοι της Δημοτικής Κίνησης και της Λαϊκής Συσπείρωσης), και πρόσφατα ανακοινώθηκε το προεδρικό διάταγμα που επιτρέπει την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στο οικοδομικό τετράγωνο 267.

Οι αποφάσεις αυτές έδωσαν το πράσινο φως, όχι απλά στην ανέγερση Ιερού Ναού, αλλά στην επερχόμενη καταστροφή του αύλειου χώρου και της όψης του Επισκοπείου με αποτέλεσμα την οριστική αλλοίωση ενός κεντρικότατου και ιστορικότατου σημείου-μνημείου της πόλης.

Αγαπητές και αγαπητοί σύμβουλοι, στις 22/06/2020 με γνώμονα το κοινό καλό της πόλης δεσμευτήκαμε να προβούμε μελλοντικά σε όποιες ενέργειες χρειαστεί ώστε να τιμήσουμε και να προασπίσουμε την απόφασή μας ενάντια στην οικοδόμηση του περιβάλλοντα χώρου του Επισκοπείου που θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη και αλλοίωση της μορφής του, διαρρηγνύοντας την ιστορική, αισθητική και λειτουργική ενότητα του Μνημείου, της γειτονιάς και της πόλης εν γένει.

Προτείνω λοιπόν η Κοινότητα Κοζάνης να ξεκινήσει έναν δίκαιο αγώνα ώστε να μην ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του αύλειου χώρου του Επισκοπείου.

– Να συμπορευτούμε με τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών που συνδέονται με τον χώρο, που διεκδικούν περισσότερους χώρους πρασίνου στην πόλη και που αντιλαμβάνονται ότι η απόφαση ανέγερσης Ναού εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα.

– Να συνδημιουργήσουμε κοινό μέτωπο αντίστασης με φορείς και δημότες/ισσες που συντάσσονται με το όραμα της διεκδίκησης ενός χώρου που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για κοινό όφελος των πολλών παραμένοντας όπως ήταν χαρακτηρισμένος για δεκαετίες, δηλαδή ως κοινόχρηστος χώρος.

– Να ασκήσουμε από κοινού κάθε νόμιμο δικαίωμα για να ανατρέψουμε τα σχέδια για την οικοδόμηση του αύλειου χώρου του ιστορικού Επισκοπείου που θα αλλάξει οριστικό τη φυσιογνωμία του μνημείου, της γειτονιάς της πόλης και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: να αποδοθεί ο χώρος στη γειτονιά και την πόλη για χρήση από το σύνολο της κοινωνίας.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνω:

1) Την αναδημοσίευση της από 22/06/2020 απόφασης της Κοινότητας Κοζάνης.

2) Την ενημέρωση όλων των δημοτών για όσα πρόκειται να γίνουν για αυτούς χωρίς αυτούς, και ειδικότερα των κατοίκων της γειτονιάς πέριξ του Επισκοπείου με την τοιχοκόλληση σχετικού κειμένου σε κάθε σπίτι.

3) Την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία κοινού μετώπου δράσης με όλους τους φορείς, τις συλλογικότητες, όλους τους δημότες και τις δημότισσες που αφορά το θέμα, ώστε να ακουστεί μαζικά η φωνή μας και να ανατρέψουμε συλλογικά αυτό που ατομικά μοιάζει αναπότρεπτο.

4) Την σύγκλιση ανοιχτής λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων της πόλης μπροστά στην αυλή του Επισκοπείου αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές.

5) Την μετά από διαβούλευση, κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης προς την Μητρόπολη και τον Δήμο Κοζάνης με σκοπό τον αμοιβαίο συμβιβασμό, την ανέγερση του Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης σε άλλο σημείο της πόλης και την πιθανή απόδοση χρηματικής αποζημίωσης από μεριάς Δήμου στην Μητρόπολη, όπως όφειλε να κάνει ως το 2019.

Πιστεύω ακράδαντα ότι χαμένη μάχη είναι μόνο αυτή που δεν δόθηκε ποτέ, και ελπίζω αυτός ο αγώνας να δοθεί με όλα τα μέσα που διαθέτουμε ως δημότες/ισσες, ώστε να μη χαθεί οριστικά άλλος ένας ζωτικός χώρος της πόλης που θα έπρεπε να είναι ανοιχτός και προσβάσιμους σε όλες και σε όλους.

Στη συνέχεια το θέμα τέθηκε σε ψηφοφορία.

Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση

Λαμβάνοντας υπόψιν

1) την άνω εισήγηση του μέλους της Κοινότητας Κοζάνης, Στυλιανού Χλιαρά.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να ξεκινήσει η Κοινότητα Κοζανης, έναν δίκαιο αγώνα ώστε να μην ξεκινήσει η ανοικοδόμηση του αύλειου χώρου του Επισκοπείου.

– Να συμπορευτούμε με τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών που συνδέονται με τον χώρο, που διεκδικούν περισσότερους χώρους πρασίνου στην πόλη και που αντιλαμβάνονται ότι η απόφαση ανέγερσης Ναού εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα.

– Να συνδημιουργήσουμε κοινό μέτωπο αντίστασης με φορείς και δημότες/ισσες που συντάσσονται με το όραμα της διεκδίκησης ενός χώρου που θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για κοινό όφελος των πολλών παραμένοντας όπως ήταν χαρακτηρισμένος για δεκαετίες, δηλαδή ως κοινόχρηστος χώρος.

– Να ασκήσουμε από κοινού κάθε νόμιμο δικαίωμα για να ανατρέψουμε τα σχέδια για την οικοδόμηση του αύλειου χώρου του ιστορικού Επισκοπείου που θα αλλάξει οριστικό τη φυσιογνωμία του μνημείου, της γειτονιάς της πόλης και να διεκδικήσουμε το αυτονόητο: να αποδοθεί ο χώρος στη γειτονιά και την πόλη για χρήση από το σύνολο της κοινωνίας.

Επίσης ομόφωνα  προτείνεται:

1) Η αναδημοσίευση της από 22/06/2020 απόφασης της Κοινότητας Κοζάνης.

2) Η ενημέρωση όλων των δημοτών για όσα πρόκειται να γίνουν για αυτούς χωρίς αυτούς, και ειδικότερα των κατοίκων της γειτονιάς πέριξ του Επισκοπείου με την τοιχοκόλληση σχετικού κειμένου σε κάθε σπίτι.

3) Η  ανάληψη πρωτοβουλιών για τη δημιουργία κοινού μετώπου δράσης με όλους τους φορείς, τις συλλογικότητες, όλους τους δημότες και τις δημότισσες που αφορά το θέμα, ώστε να ακουστεί μαζικά η φωνή μας και να ανατρέψουμε συλλογικά αυτό που ατομικά μοιάζει αναπότρεπτο.

4) Η σύγκλιση ανοιχτής λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων της πόλης μπροστά στην αυλή του Επισκοπείου αμέσως μετά τις εθνικές εκλογές.

5) Η μετά από διαβούλευση, κατάθεση ολοκληρωμένης πρότασης προς την Μητρόπολη και τον Δήμο Κοζάνης με σκοπό τον αμοιβαίο συμβιβασμό, την ανέγερση του Ι.Ν. Αγίας Αικατερίνης σε άλλο σημείο της πόλης και την πιθανή απόδοση χρηματικής αποζημίωσης από μεριάς Δήμου στην Μητρόπολη, όπως όφειλε να κάνει ως το 2019.

 

               Ο  Πρόεδρος Τα Μέλη
   
   
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

 

 

 

 

 

 

            ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ-ΖΑΦΕΙΡΗ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΣΝΩΛΑ

ΕΛΕΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ-ΒΑΤΑΛΗ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΛΙΑΡΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΙΛΙΩΝΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΩΡΑΙΤΗ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΦΙΛΗΣ

 

 
 

 

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ μ α

Κοζάνη, 02/05/2023

Ο Πρόεδρος

ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

16 σχόλια

 • Μέσα στο χώρο της Μητρόπολης θέλετε να παρεμβετε? Αν η Μητρόπολη επέμβει σε θέμα του Δήμου πως θα σας φανεί? Θέλετε το διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους, αλλά μόνο όπου σας συμφέρει κύριοι της τοπικής κοινότητας.

  • Εάν έτσι όπως τα λες γιατί χρειάζεται άδεια από δήμο κοινότητα και επιτροπές ποιότητας ζωής και δημοτικό συμβούλιο ;;

   • Μην παραπλανάς, αφού γνωρίζεις πως οι αποφάσεις του Δημ Συμβ. και όλων των οργάνων του Δήμου είναι γνομοδοτικές. Τα πολεοδομικά θέματα είναι κρατική υπόθεση.

   • Μην παραπλανάς, αφού γνωρίζεις πως οι αποφάσεις του Δημ Συμβ. και όλων των οργάνων του Δήμου είναι γνωμοδοτικές. Τα πολεοδομικά θέματα είναι κρατική υπόθεση.

  • Πότε ειπαμε οι πολίτες ότι δεν θέλουμε το εκκλησάκι;
   Ό,τι έγινε από τον επίσκοπο ήταν τέλειο αισθητικά και περιβαλλοντικά εναρμονισμένο.
   Ο Άγιος Νικόλαος ποτέ δεν ήταν τόσο φροντισμένος, το επισκοπείο αριστούργημα, η Παναγία κάτω έγινε παραμυθένια, το γηροκομείο μέσα στα εργα, το κάθισμα στη Ν. Νικόπολη ανάσα για τον προσκυνητή, τα άγια λείψανα που έχει πλέον η επισκοπή ποτέ δεν τα είχε, οι ενορίες σε πλήρη λειτουργία. Δόξα τω Θεώ έχουμε τόσες ευλογίες που ποτέ δεν είχαμε. Ευχαριστούμε για όλα! Όλα τα άλλα δεν εκπροσωπούν τον πολίτη αλλά μεμονωμένους για δικούς τους λόγους.

 • Λάθος ενέργειες, φίλοι μου. Είστε νέοι και θα πρέπει να έχετε ανοικτούς ορίζοντες. Μην είστε άτολμοι και γίνεστε βασικότεροι του βασιλέως. Τό εκκλησάκι θα δώσει ζωή στη γετονιά και τότε θα ντρέπεστε όντας ώριμοι. Χριστός Ανέστη και Υγιαίνετε!

 • Ανεξάρτητα, από τις απόψεις του καθνός μας, λίγος σεβασμός στις αποφάσεις των οργάνων της πολιτείας καλό κάνει και δίνει το παράδειγμα. Είστε και νέοι, αλλά απ’ ότι φαίνεται ανόριμοι και αδιόθωτοι. Προτείνω να το ξανασκεφθείτε, θα βελτώσει την εικόνα σας. Οι σκέψεις σας είναι ανεφάρμοστες και ουτοπικές.

 • Ποιοί δημότες λένε “όχι”;; Οι 8 που ήταν παρόντες στη συνεδρίαση….;; Για ποια καταστροφή ακριβώς μιλάτε;; Έχετε δει τα σχέδια και γνωρίζετε από πρώτο χέρι;;

 • Οι δημότες μια χαρά θελουμε και ως πιστοί την Αγία Αικατερίνη. Δεν θα κάνουν κουμάντο μια χούφτα αντιδραστικοί κουλτουριάρηδες.

 • Ενώ το χωροταξικό της πόλης είναι εξαιρετικό και μας πείραξε ένα εκκλησάκι 30 τμ στον αύλειο χώρο της μητρόπολης. Βρε άντε από κει υποκριτές!

 • Σε ιδιοκτητο χωρο εχει ο καθενας αποψη; θα ρωτησουμε τη γατα πού θα βαλουμε τα ψάρια; για ποιο κοινοχρηστο χωρο μιλατε; καντε πρωτα μια παρεμβαση στο δημου για καλοπισμο και καθαρισμο των δημοτικων κοινοχρηστων χωρων κι αφηστε τους ιδιοκτητους.

 • Τι νόημα έχει να πνιγεί ο χώρος με ένα ακόμη κτίσμα; Μήπως το παράδειγμα της Αγίας Παρασκευής που χτίστηκαν τα πάντα καταστρέφοντας την περιοχή είναι προς αποφυγή;

 • Μπράβο στην τοπική κοινότητα που ορθώνει ανάστημα και υπερασπίζεται τον κοινόχρηστο χώρο.Θα μπορούσε η μητρόπολη, εάν ενδιαφερόταν για την ποιότητα ζωής του ποιμνίου της να άφηνε τον χώρο ελεύθερο και να έκτιζε εκκλησάκι αλλού. Παιδιά μαζί σας!

 • Αφήστε τον επίσκοπο μας να κάνει ότι θέλει στο επισκοπείο του. Πόσο μάλλον όταν το θέλει και το ποίμνιο. Έχει ξεφύγει το αθεϊστικό καθεστώς,και δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια…

 • Αν θέλει ο Δήμος πράσινο ας πρασινίσει την κεντρική πλατεία που είναι γεμάτη τσιμέντο. Αντε πια αφήστε ήσυχη την Εκκλησία!

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.