Η Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης  «Νεφρογένεσις» αναζητάει για τη στελέχωση της:

  • Νοσηλευτές/ Νοσηλεύτριες (με νοσηλευτική εμπειρία)
  • Οδηγούς/ Διασώστες
  • Προσωπικό Καθαριότητας

Αποστολή βιογραφικών στο email: [email protected]

Τηλ.: Επικοινωνίας: 2461200520