Πανελλήνιος πρωτάθλημα αλιείας κυπρίνου, 9 – 11 Ιουνίου, στη Λίμνη Πολυφύτου