Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η εκδήλωση με θέμα: Οι παραδοσιακές Φορεσιές της Εράτυρας,  που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Αυγούστου 2023, στο δημοτικό σχολείο Εράτυρας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης έλαβαν χώρα δύο κεντρικές ομιλίες μέσω των οποίων έγινε μία πρώτη προσέγγιση της παραδοσιακής φορεσιάς της Εράτυρας, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, τις ευρυθείσες καταγραφημένες μαρτυρίες των ντόπιων και τη μελέτη παλαιών φωτογραφιών που κατάφεραν να ανασυρθούν. Επιπλέον,  έγιναν παρεμβάσεις από προσκεκλημένους ειδήμονες του είδους και ακολούθησε συζήτηση. Παράλληλα, το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στην έκθεση παραδοσιακών φορεσιών που διοργανώθηκε για το σκοπό της εκδήλωσης και λειτουργούσε στο δημοτικό σχολείο για το διάστημα 11-14 Αυγούστου.

Ευχαριστούμε τον κόσμο για τη υποστήριξη της εκδήλωσης και ανανεώνουμε το ραντεβού μας το επόμενο καλοκαίρι με  περαιτέρω ευρήματα για την φορεσιά της Εράτυρας.
Επισυνάπτεται φωτογραφικό υλικο από την εκδήλωση.

Athena Pitta
PhD Candidate – Adjunct Lecturer
Department of Midwifery
University of Western Macedonia (UoWM)

MA Foreign Language Learning and Teaching / AUTH
BA English Language and Literature AUTH