Τρεις νέοι υποψήφιοι σε τοπικά διαμερίσματα

Βουτυρής Δημήτρης τοπικό Μηλιάς

Παπαδημητρίου Χρήστος τοπικό Αυγή

Τότσκας Αντώνης τοπικό Κερασιάς