Πολυ-θεματικό φεστιβάλ αλιείας Λίμνης Πολυφύτου 25-27 Αυγούστου.