Ανακοίνωση υποψηφίων στην τοπική κοινότητα Βατερού Koζάνης.