Αγαπητέ Αθανάσιε Κοσματόπουλε ευχαριστώ για την τιμή στο πρόσωπο μου.Με πίστη και αποφασιστικότητα ενώνουμε δυνάμεις για προσφορά στον τόπο μας.