Το Ν.Π.I.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Κ.Ε.Δ.Σ» του Δήμου Σερβίων ανακοινώνει την πλήρωση θέσεων είκοσι ενός (21) Μουσικών διαφόρων ειδικοτήτων με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Ωδείου Σερβίων για το Έτος 2023-2024, συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως εννέα (9) μήνες.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] ή ταχυδρομικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.I.Δ «Κ.Ε.Δ.Σ» Δήμου Σερβίων, Ανδρέα Παπανδρέου 7, 50500 Σέρβια, απευθύνοντάς την στα Γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Ν.Π.Ι.Δ. (τηλ. επικοινωνίας: 2464024093). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Συμπληρωματικά στοιχεία θα γίνονται δεκτά μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής κατάθεσης της αίτησης. Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε δύο ημερήσιες εφημερίδες και συγκεκριμένα από τις 22/08/2023 έως και 01/09/2023.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΩ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ