Ο δικηγόρος των κατοίκων της Καλαμιάς Κοζάνης δικαιώνει το kozan.gr και τη δημόσια τοποθέτησή του ότι ο Δήμαρχος Κοζάνης λέει ψέματα ότι δεν έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει για δημόσιες εκτάσεις στο Βατερό

23 Αυγούστου 2023
12:44

Ο δικηγόρος των κατοίκων της Καλαμιάς Κοζάνης δικαιώνει το kozan.gr και τη δημόσια τοποθέτησή του ότι ο Δήμαρχος Κοζάνης λέει ψέματα ότι δεν έχει έννομο συμφέρον να προσφύγει για δημόσιες εκτάσεις στο Βατερό.

ΑΝ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΤΕΡΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΑΥΤΩΝ – ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑΣ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟ

Τα όσα έωλα και αόριστα ειπώθηκαν στο χθεσινό – 22/8/2023 – Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης έρχονται σε αντίθεση με όσα έγιναν στο ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ δημοτικό συμβούλιο στις 27 -4 -2020. Συγκεκριμένα, με τις υπ’ αριθμ. 104/27-4-2020, 109/27-4-2020,
Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης οι οποίες ως επίσημες πράξεις διοικητικού οργάνου δημοσιεύτηκαν στη διαύγεια με ΑΔΑ: ΨΝΒΗΩΛΠ-ΥΝ0 και ΑΔΑ: 6ΡΒΟΩΛΠ-Γ0Ε αντίστοιχα αποφασίστηκαν αυτολεξεί τα εξής:
«Α. Γνωμοδοτεί θετικά περί καθορισμού χρήσης γης, κοινόχρηστης έκτασης ιδιοκτησίας Υπουργείου Γεωργίας, εμβαδού 10.726,49 τ.μ., στην Κοινότητα Βατερού του Δήμου Κοζάνης, για την κατασκευή φωτοβολταίκού πάρκου, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μαλούτα Γιάννη.
Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.» (104/2020)
καθώς επίσης
«Α. Γνωμοδοτεί θετικά περί καθορισμού χρήσης γης, κοινόχρηστης έκτασης ιδιοκτησίας Υπουργείου Γεωργίας, εμβαδού 55.073,02 τ.μ., στην Κοινότητα Βατερού του Δήμου Κοζάνης, για την κατασκευή φωτοβολταίκού πάρκου, έτσι όπως αυτή απεικονίζεται στο από τον Ιούνιο του 2018 τοπογραφικό διάγραμμα του Διπλωματούχου Πολιτικού Μηχανικού Μαλούτα Γιάννη.

Β. Αναθέτει στο Δήμαρχο Κοζάνης την παραπέρα ενέργεια.» (109/2020) Από την ύπαρξη και μόνο του γνωμοδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κοζάνης στις εν λόγω κρίσιμες αποφάσεις προκύπτει ανενδοίαστα και η ύπαρξη του εννόμου συμφέροντος αναφορικά με την τύχη των επίμαχων εκτάσεων. Η απεμπλοκή επομένως της δημοτικής αρχής με την εν λόγω επιχειρηματολογία δεν είναι ανεκτή. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι μεγαλύτερη απόδειξη για τα όσα αναφέρονται ανωτέρω αποτελεί και η πρόσφατη υπόθεση της Καλαμιάς. Εκεί, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι στην αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων των κατοίκων δεν συμπεριλαμβανόταν στους αρχικούς διαδίκους ο Δήμος Κοζάνης, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και το Ελληνικό Δημόσιο ζητήθηκε από το ίδιο το δικαστήριο να κοινοποιηθεί το επίμαχο δικόγραφο και
στους τρεις αυτούς φορείς προκειμένου να λάβουν γνώση για το κρίσιμο αυτό ζήτημα. Η κατάληξη βέβαια είναι γνωστή σε όλους με την Περιφέρεια να παρίσταται υπέρ των κατοίκων το Ελληνικό Δημόσιο κατά και τον Δήμο Κοζάνης να είναι απών από την δικαστική
διαδικασία. Το έννομο συμφέρον, δε, των φορέων (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Ελληνικό Δημόσιο) που παραστάθηκαν στην ακροαματική διαδικασία, προφανώς, κρίθηκε ότι υπάρχει και δεν αμφισβητήθηκε σε καμία στάση της δίκης.

Κρίνεται, επομένως, σκόπιμη μία τεκμηριωμένη τοποθέτηση της Δημοτικής Αρχής σχετικά με την ουδέτερη στάση της απέναντι σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα καθώς το επιχείρημα σχετικά με την μη ύπαρξη εννόμου συμφέροντος έχει ήδη καταρριφθεί από την ίδια την δικαστική
εξουσία στην υπόθεση της Καλαμιάς που όλοι μας παρακολουθήσαμε.

Κοζάνη, 23-8-2023
Με εκτίμηση,
Κατσέλας Στέργιος

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙ ΕΓΡΑΨΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ ΤΟ KOZAn.gr

 

kozan.gr: Χύτρα ειδήσεων: Δήμαρχε, δεν χρειάζονται, άλλα, ψέματα – Όλοι έχουμε καταλάβει!

8 σχόλια

 • Επί του θέματος αυτού έδωσε γνωμοδότηση η νομική υπηρεσία του Δήμου η όχι
  Αν ναι τι λέει αν όχι γιατί
  Μήπως ο Δήμαρχος ως γνωστής του θέματος δεν χρειάσθηκε να υποβάλλει ερώτημα;

 • Τι να μας πούνε και τα δικαστήρια.
  Ο Λάζος αποφάσισε, ότι ο ίδιος δεν έχει έννομο συμφέρον, αφού νομίζει, ως Λουδοβίκος, ότι ο Δήμος είναι αυτός.

 • Το Συμβούλιο αφού πήρε υπόψη:
  1. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου.
  2. Την αριθμ. 24/2021 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  3. Την εισήγηση του Δημάρχου.
  4. Το γεγονός ότι έχει εγκριθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η
  παραπάνω Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) και δεν έχει κανένα
  νόημα η γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  5. Την παραπάνω ψηφοφορία

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
  Α. Θέτει στο Αρχείο το θέμα «Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης
  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΑΕΠΟ) του έργου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός
  Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 19,9843 MWp στη θέση “Κοκκινοράχη –
  Καλαμιά“ της Κοινότητας Καλαμιάς της Δ.Ε. Κοζάνης του Δήμου Κοζάνης της
  Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» με φορέα
  του έργου την «ECOSOLAR M.I.K.E» για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο
  ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας απόφασης.
  Β. Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια

  https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%A7%CE%9F%CE%A9%CE%9B%CE%A0-%CE%92%CE%9E%CE%9A?inline=true

 • Πρόσφατα η Γεωργία μίλησε για μεσσίες και μεσίτες…

  Από 17-05-2021 αποφασίστηκε…

  “Θέτει στο Αρχείο το θέμα”
  “Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο την παραπέρα ενέργεια”

 • Κατσελα είσαι μάγκας. Από τους 300 δικηγόρους που έχει η Κοζάνη αν υπήρχαν άλλοι 2 – 3 τότε θα άλλαζαν τα πράγματα.

  Αφού λοιπόν απάντησες σωστά για πες μας κάτι και για αυτό

  kozan.gr: Τι απαντά ο Λ. Μαλούτας για το αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος σχετικά με τα αυτοδιοικητικά πρόσωπα του Δήμου Κοζάνης, που εμπλέκονται, με άμεσο ή έμμεσο τρόπο, με την επένδυση φωτοβολταϊκών στη θέση “Μάνα Νερού” στη Μεσιανή (Βίντεο)

  https://kozan.gr/archives/334460

  • Σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρ. Ένωσης υπάρχει “σύγκρουση συμφερόντων” όταν θείος αποφασίζει για έργο ανιψιού. Αλλά οι νόμοι στην Ελλάδα υπάρχουν για να μην εφαρμόζονται και οι δικαστικοί ενδιαφέρονται μόνο για να μην κόβονται και ν’ αυγαρτίζουν οι δικοί τους μισθοί.

 • Ξεβρακωστε τον επιτέλους τον ” θα θελα να ‘μαι αυτοκράτορας”! Την νυφίτσα!! Μπράβο στον δικηγόρο που τιμά το επάγγελμα του! Οι περισσότεροι της πόλης φοβούνται να αναλάβουν υπόθεση εναντίον του Δήμου

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μείνετε συντονισμένοι