Ο Συνδυασμός »Εδώ Κοζάνη «ανακοινώνει με χαρά την υποψηφιότητα  του Παναγιώτη Παπακώστα  στην  Δημοτική Ενότητα Ελίμειας.

Ο Παναγιώτης είναι μόνιμος κάτοικος Κρόκου. Είναι  ελεύθερος επαγγελματίας , θερμοϋδραυλικός  και στηρίζει την προσπάθεια του συνδυασμού μας για την αλλαγή.