Άλλες 3 γυναικείες υποψηφιότητες για το συνδυασμό της Λαζαρίτσας Σπυρίδου στο Δήμο Σερβίων.