Εκδήλωση για τον Άγιο Κοσμά τον Αιτωλό πραγματοποιήσαμε (24-8-2023) στον Άγιο Διονύσιο Βελβεντού, της Ιεράς Μητροπόλεως Σερβίων και Κοζάνης.

Η εκδήλωση περιελάμβανε:
1. Στο Ναό Θεία Λειτουργία. Ευλόγηση εδεσμάτων εις τιμήν και μνήμην του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος και Ισαποστόλου Κοσμά του Αιτωλού, του και δασκάλου του Γένους.

2. Στο Αρχονταρίκι:
α. Ψαλτική – μελωδική απόδοση του Απολυτικίου (‘’Θείας πίστεως διδασκαλία’’ Ήχος γ’, Θείας πίστεως) και των Στιχηρών των Αίνων (‘’Των Αποστόλων τον ζήλον’’ Ήχος α’, Των ουρανίων ταγμάτων) του Αγίου Κοσμά, από τους ψάλτες-αναγνώστες (και μαθητές της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής “Διονύσιος Ψαριανός” της Ιεράς Μητροπόλεως Κοζάνης) Γιάννη Τζινίκο και Γιώργο Σεραφείμ.
β. Ανάγνωση Προφητειών του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού από το βιβλίο ‘’Εκπληρωμένες Προφητείες Κοσμά του Αιτωλού’’ (Μιχάλη Γ. Τρίτου, Δ.Θ. του Α.Π.Θ., Ιωάννινα 2019) από τους δασκάλους Γιάννη Τζινίκο και Γιώργο Σεραφείμ.

Ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός στο Καταφύγι και στο Πολύφυτο.
Ο τόπος μας είναι ευλογημένος από τον Πατρο-Κοσμά τον Αιτωλό. Επισκέφτηκε το Καταφύγι και το Πολύφυτο. (1750 μ.Χ.)

Μαρτυρία – πηγή 1η: ΚΑΤΑΦΥΓΙ.
Η εφημερίδα “Το Καταφύγι” της ΜΕΚ (αρ. Φύλλου 324-325. Ιούλιος 2006) αναφέρει ότι ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός επισκέφτηκε το Καταφύγι (στην πρώτη περιοδεία του το 1750) και το Εξωκλήσι του Αγίου Αθανασίου Καταφυγίου, στο οποίο έμεινε τρεις ημέρες. Το Εξωκλήσι το φρόντιζε κάποιος ‘’παππούς Πασχάλης’’. Μάλιστα ο Άγιος είπε εκεί και δύο – τρεις “προφητείες”, τις οποίες η εφημερίδα παρουσιάζει.

Μαρτυρία – πηγή 2η: ΠΟΛΥΦΥΤΟ.
Η προφορική παράδοση των Πολυφυτιανών αναφέρει ότι ο Πατρο-Κοσμάς επισκέφτηκε το Πολύφυτο. Λειτούργησε στην Αγία Παρασκευή Πολυφύτου, εξομολόγησε, κήρυξε. Φιλοξενήθηκε μάλιστα στο σπίτι κάποιου Βουλγαρόπουλου (υπάρχουν σήμερα τα ερείπια του σπιτιού). Οι Πολυφυτιανοί παρέθεσαν τράπεζα προς τιμήν του Πατρο-Κοσμά.

Πρότασή μας.
Οι μαρτυρίες αυτές, είναι εφικτό, να διδάσκονται – λειτουργήσουν σε τρία επίπεδα:

α. Στην οικογένεια με ευθύνη των γονέων.
β. Στους (και από τους) άμβωνες και τις εκδηλώσεις  των Ενοριών (τουλάχιστον) της Α.Π.Β. με πρωτοβουλία των Κληρικών και την ευλογία του Σεβ. Μητροπολίτη μας.
γ. Στην (και από) την τοπική Εκπαίδευση: Παιδικούς  Σταθμούς, Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσιο, Λύκειο (τουλάχιστον) στην Α.Π.Β. με πρωτοβουλία των Εκπαιδευτικών μας.

Ένα από τα πρότυπά μας (διότι ούτως ή άλλως έχουμε πρότυπα, ή φτιάχνουμε πρότυπα, ή μας επιβάλλονται πρότυπα – είδωλα, ή αυτο-ειδωλοποιούμαστε ‘’αυτείδωλον εγενόμην’’, καθώς η αυταρέσκεια δεν έχει όρια) [πρέπει να] είναι και ο Άγιος Ιερομάρτυς και Ισαπόστολος Κοσμάς ο Αιτωλός, ο και δάσκαλος του Γένους μας.

Ευχή μας, να θέλουμε να εντρυφούμε με σπουδή, διαλογικότητα, καθαρή καρδιά ‘’και πνεύμα ευθές’’ στην αγιοσύνη του και στο πολύπτυχο έργο του.

π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας
παπαδάσκαλος
25-8-2023