Μαζί με τον Γιάννη Κοκκαλιάρη και ο Ζήσης Στημονιάρης

«Μαζί για την Κοζάνη».

Μαζί για το καλύτερο.