Ανακοινώνουμε την υποψηφιότητα του Γεωργίου Πετρίδη με την Ενότητα.
Ο Γιώργος κατάγεται από το Ρυάκιο και ζει εκεί.
Έχει σπουδάσει μηχανολόγος θερμοϋδραυλικός.
Σήμερα είναι αγρότης.