Νήματα, νημάτια, κλωστίτσες, όλοι είμαστε κλωστίτσες, υφαίνουμε τον ιστό της προσωπικής μας ζωής. Με άξονα την αναπηρία και ζητούμενα τη συμπερίληψη και τη θεραπεία, στήνονται τέσσερεις «νηματογιορτές», όσες και οι εποχές, που αφορούν κάθε φορά και ένα διαφορετικό πολιτιστικό γεγονός που συμπεριλαμβάνει ανθρώπους με Αναπηρία, σχεδιάζεται για αυτούς, αλλά την ίδια ώρα εξακτικώνεται στο σύνολο της κοινωνίας, παιδιά, εφήβους και ενήλικες. Αν θέλεις κι εσύ να βάλεις το δικό σου νήμα έλα μαζί μας ως εθελοντής.