Ο Στέργιος Κιανας είναι Πολιτικός Μηχανικός – Εργολήπτης Δημ. Έργων. Είναι Προέδρος του ΤΕΕ/Τμ. Δ. Μακεδονίας ενώ στα τέσσερα χρόνια της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου διετέλεσε Αντιπεριφερειάρχης με αντικείμενο τη Δίκαιη Μετάβαση (λόγω απολιγνιτοποίησης) καθώς  και τη Ψηφιακή Μετάβασης, Πράσινου Μετασχηματισμού. Τα κύρια πεδία δραστηριοποίησης της εταιρείας του αφορούσαν αρχικά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, τόσο σε επιχειρήσεις, αναφορικά με την ένταξη τους σε χρηματοδοτικά προγράμματα και τη διαχείριση επενδυτικών σχεδίων, όσο και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με βασικό αντικείμενο το στρατηγικό σχεδιασμό και την παρακολούθηση υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων (ΕΣΠΑ). H εταιρεία του διεύρυνε τις δραστηριότητές της παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς ιδιώτες και επιχειρήσεις στους τομείς μελέτης – επίβλεψης – κατασκευής ιδιωτικών έργων, αδειοδοτήσεων μεταποιητικών επιχειρήσεων και ενεργειακής αναβάθμισης και πιστοποίησης κτιρίων, ενώ μετονομάστηκε σε Μέλλον Τεχνική Αναπτυξιακή Συμβουλευτική. Συνεχίζει στο πλευρό του σημερινού Περιφερειάρχη Γιώργου Κασαπίδη και είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στις περιφερειακές εκλογές 2023.