Ώρα 06:00 π.μ.. Στους 15 βαθμούς η θερμοκρασία σύμφωνα με το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο Δημαρχείο της Κοζάνης.