Ώρα 06:47 π.μ.. Στους 16 βαθμούς η θερμοκρασία σύμφωνα με το ηλεκτρονικό θερμόμετρο στο χώρο της λαϊκής αγοράς στην Πτολεμαίδα.