Σεμινάριο για την απόκτηση επάρκειας συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ» του ΕΟΠΠΕΠ

 

Το ΚΔΒΜ ΕΡΜΗΣ ΙΚΕ, η MASTER AE σε συνεργασία με το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ υλοποιεί και ξεκινά κάθε μήνα σεμινάρια προετοιμασίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ που δεν διαθέτουν την προβλεπόμενη απαιτούμενη διδακτική εμπειρία των 150 ωρών (ένταξη στην κατηγορία ββ, άρθρου 67, Ν.3486/2016).

 

Πρωτοποριακό πρόγραμμα που εξασφαλίζει τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την πιστοποίηση του ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ από τον ΕΟΠΠΕΠ (Ν. 4386/16 Άρθρο 67).

 

 Δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες στο http://ermiskek.gr/?page_id=4183