Όπως ενημερώθηκα πριν από λίγο, η απόφαση με καδ 56039 για την απαλλοτρίωση/αποζημίωση των Αναργύρων Φλώρινας πήρε ΦΕΚ με αριθμό Δ869/1-11-2023. «Έχει κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων Φλώρινας με την έκδοση του γραμματίου παρακαταθήκης No 4217/ 30-10-2023 ποσού 56.660.840,06 ευρώ υπέρ δικαιούχων, για την αποζημίωση των εκτάσεων και των επικειμένων τους».