“Χριστούγεννα παντού” σήμερα, Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου,  στον Κρόκο