Την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016  συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο  Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ηπειρωτών Κοζάνης που προήλθε από την Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της 10ης Δεκεμβρίου.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο20 του καταστατικού του Συλλόγου είναι :

1. Πρόεδρος:  Ρέντζιος Φώτιος
2. Α΄ Αντιπρόεδρος: Ζέρβας Κωνσταντίνος
3. Β΄ Αντιπρόεδρος : Αντέλης Θεόφιλος

4. Γενικός Γραμματέας : Μαρέτης Σπυρίδων
5. Ειδικός Γραμματέας : Μαλάμης Δημήτριος
6. Ταμίας : Λάππας Θωμάς
7. Έφορος Δημοσίων Σχέσεων: Μαγκάκης Λεωνίδας
8. Έφορος Χορευτικών Τμημάτων : Ζούνη Αντωνία
9. Έφορος Υλικού : Γεωργίου Αθανάσιος
Αναπληρωματικά μέλη: Αντωνίου Σπυρίδων και
Κώτσης Χρήστος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Φώτιος Ρέντζιος

——————————————————————-

w w w . s y l l o g o s i p i r o t o n k o z a n i s . g r

­­