Σημερινές εικόνες (10/1/2018), από τον υπό δημιουργία νέο οικισμό της Ποντοκώμης, στην περιοχή της ΖΕΠ.