Σάββατο 22/02/2020 – 11:00 π.μ.: Ημερίδα Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης για την υποχρεωτική διαμεσολάβηση – Αίθουσα συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου – Κτήριο πρώην Νομαρχίας.