Συνεδρίαση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, την Τρίτη 10 Μαρτίου.