Εικόνες από κεντρικούς δρόμους της Κοζάνης (Παύλου Μελά & Γκέρτσου – Βίντεο).