Αυτές οι εικαστικές παρεμβάσεις, των τελευταίων ετών, στις τυφλές όψεις κτηρίων στην Κοζάνη, έχουν δώσει μια άλλη αισθητική στην πόλη. Η θέα του απόλυτου γκρίζου αντικαταστάθηκε από τα χρώματα και τα σχέδια των καλλιτεχνών, που έδωσαν “ζωή” στους  τοίχους. Δράσεις που πρέπει να συνεχιστούν και να επεκταθούν και σε άλλα κτήρια.

 

Οι τέσσερεις πρώτες φωτογραφίες είναι της Ματούλας Κιούρου & η πέμπτη της Νίτσας Λιούλια, από την ομάδα στο facebook

Φωτογραφίες από το Ν. Κοζάνης