Η υπερ-ανάπτυξη φωτοβολταϊκών θα επηρεάσει το μικροκλίμα της περιοχής και μελέτη του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας εξετάζει όλα τα σενάρια, όπως ανέφερε ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων κ. Αθαν. Γ. Τριανταφύλλου, στο πλαίσιο της σημερινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δ. Μακεδονίας. “Η σημαντική αύξηση του αριθμού και του μεγέθους των εγκαταστάσεων που προβλέπονται στη Δυτική Μακεδονία καθιστά αναγκαία μία ολιστική προσέγγιση για τη διερεύνηση των οποίων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το θέμα είναι ανοιχτό ερευνητικά και παρουσιάζει διεθνές ενδιαφέρον. Το Πανεπιστήμιο ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα, ανταποκρινόμενο σε σχετική πρόσκληση της Περιφέρειας (Δ. Μακεδονίας) κι υποβάλαμε συγκεκριμένη πρόταση με χρονοδιάγραμμα. Σκοπός αυτής της πρότασης είναι να διερευνήσει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τις υφιστάμενες αλλά και τις υπό αδειοδότηση εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, με βάση τους χάρτες της ΡΑΕ ή όπου αλλού μπορεί κανείς να προμηθευτεί στοιχεία, ιδιαίτερα στην περιοχή του βιομηχανικού άξονα. Αλλαγές στη χρήση γης, λόγω της κατασκευής φωτοβολταϊκών, έχουν δείξει ότι η περιοχή που καταλαμβάνεται από φωτοβολταϊκά θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηρίξει διάφορους τρόπους γεωργικών δραστηριοτήτων”, ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο κ. Τριανταφύλλου.

kozan.gr