Σύμφωνα με πληροφορίες του kozan.gr, η “ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε.” πήρε το «πράσινο φως» από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Σταθμών ισχύος 960 ΜW, που αφορούν στα έργα «Πτελεώνας 1», «Πτελεώνας 2», «Καρδιά 1», «Εξοχή 8» και «Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδας Α, Β, Γ, Δ, και Ε», σε έκταση συνολικού εμβαδού 18.321.444,57 τ.μ.. Η έγκριση δόθηκε με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Να διενεργηθούν δοκιμαστικές τομές στις αρχαιολογικές θέσεις που εντοπίζονται εντός των εκτάσεων όπου χωροθετούνται οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί. Εάν κατά την διενέργεια των δοκιμαστικών τομών εντοπιστούν σταθερά αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, να εξεταστεί η τοποθέτηση ή μη στο σημείο αυτό των φωτοβολταϊκών panels.

2. Να ολοκληρωθεί η επιφανειακή έρευνα στην έκταση του έργου “Ορυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδας Α”

3. Σε περίπτωση εντοπισμού νέων άγνωστων αρχαιολογικών χώρων να ακολουθήσει σωστική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η συνέχιση ή μη των εργασιών

4. Οι παραπάνω εργασίες να πραγματοποιηθούν με την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κοζάνης, από αρχαιολόγους και ειδικευμένους εργάτες των οποίων η πρόσληψη και δαπάνη, σύμφωνα με την πορεία εξέλιξης των εργασιών, να βαρύνει τον φορέα του έργου. Οι υπεύθυνοι του έργου να ειδοποιήσουν την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης για τον σκοπό αυτό εγγράφως δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εργασιών

5. Στο έργοΟρυχείο ΔΕΗ Πτολεμαΐδας Α να εξεταστεί η περίπτωση, και εφόσον κριθεί αναγκαία, φύτευσης στο ανατολικό όριο του έργου προκειμένου να αποφευχθεί η οπτική επαφή με τις εντοπισμένες ανατολικότερα αρχαιολογικές θέσεις

6. Σε περίπτωση τυχαίας ανεύρεσης αρχαιοτήτων ή παλαιοντολογικών καταλοίπων ,οι εργασίες να διακοπούν και να ενημερωθεί άμεσα η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

kozan.gr