Η Ε.Π.Σ. Κοζάνης ανακοινώνει προς όλα τα σωματεία της, την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που αφορά την υποχρέωση υποβολής όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη) ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση της Γ.Γ. Αθλητισμού:

<< ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με βάση την υπουργική απόφαση 398989/ΦΕΚ τ.Β/3920/25-8-2021 που αφορά στην τροποποίηση της υπουργικής απόφασης για το μητρώο 2021 (168038/15-4-2021, Β/1593), καθορίζεται ως τελική ημερομηνία υποβολής ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021 η 30η Σεπτεμβρίου 2021. Η προθεσμία αυτή αφορά στην υποχρέωση υποβολής όλων των σωματείων (εγγεγραμμένων και μη) ολοκληρωμένων αιτήσεων για το μητρώο 2021.

Προσοχή! Υπενθυμίζουμε ότι η μη υποβολή της αίτησης μέχρι 30/9/2021 θα οδηγήσει στην αυτόματη διαγραφή του σωματείου από το μητρώο.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ >>

Παρακαλούμε όλα τα σωματεία μας ,για την άμεση ανταπόκριση και επίσπευση των διαδικασιών ,για την παραπάνω υποχρέωση.

Γραφείο τύπου

Ε.Π.Σ. Κοζάνης