Το οινοποιείο ΝΑΚΟΣ, η ΑΡΓΩ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ και το Θεσμοθετημένο Εργαστήριο Ψηφιακών Μέσων & Στρατηγικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οργανώνουν Ημερίδα διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου :

«Ζωντανή Ετικέτα Κρασιού: Καινοτόμες Εφαρμογές Επαυξημένης Πραγματικότητας στην Σήμανση Προϊόντων Οίνου»

με ακρωνύμιο WineLiveLabel και κωδικό έργου Τ2ΕΔΚ-03856, στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – Β’ ΚΥΚΛΟΣ»» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η Ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στη Σιάτιστα στον Συνεδριακό χώρο των Εκπαιδευτηρίων Βανίδη, το Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021, από 12.00 έως 15.00.

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας Περιλαμβάνει:

12.00 – 12.15 Προσέλευση συμμετεχόντων – Εγγραφές
12.15 – 13.00 Χαιρετισμοί – Εισηγήσεις διοργανωτών
13.00 – 13.15 Παρουσίαση προγράμματος WineLiveLabel
13.15 – 13.45 Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων
13.45 – 14.00 Συζήτηση – Ερωτήσεις – Απαντήσεις
14.00 – 15.00 Επίσκεψη στο οινοποιείο Νάκου – Περιήγηση – Παρακολούθηση εργασιών τρύγου και οινοποίησης
15.00 – 17.00 Οινογνωσία με κρασιά του οινοποιείου Νάκου με την παρουσία πιστοποιημένου οινογνώστη