Σε επανακατάθεση ερώτησης που παραμένει αναπάντητη από τις 11 Ιανουαρίου 2017, σχετικής με τη δυσκολία προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους, προέβη ο βουλευτής Κοζάνης Γιώργος Κασαπίδης. Η ερώτηση επανακατατέθηκε ως επίκαιρη που στόχο έχει την πρόσκληση του αρμοδίου Υπουργού να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα των συμπολιτών μας στη Βουλή.
Αφορμή αποτέλεσε η προκλητική αδιαφορία της Κυβέρνησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία συμπολιτών, όπως και η απαξίωση της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, καθώς αναπάντητο παρέμεινε εδώ και ένα χρόνο σχετικό ερώτημα.
Καλείται πλέον η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών να δώσει το παρών στην ολομέλεια της Βουλής, ώστε να συζητηθούν θέματα και να δοθούν λύσεις σε ζητήματα που απασχολούν σε καθημερινή βάση τους ΑμεΑ συμπολίτες μας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

ΕΠΙΚΑΙΡΗ-ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Εσωτερικών
κ. Πάνο Σκουρλέτη
ΘΕΜΑ: Σοβαρές ελλείψεις υποδομών απρόσκοπτης προσβασιμότητας των ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους τόσο στις αστικές όσο και τις αγροτικές περιοχές της χώρας
Πολλά και σοβαρά είναι, χωρίς αμφιβολία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία καθώς και οι οικογένειες αυτών και καθίστανται ακόμα πιο επίπονα στις συνθήκες που διανύει η χώρα.
Για το λόγο αυτό κάθε άτομο χωριστά, η κοινωνία όλη και η Πολιτεία οφείλουν να επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα που αφορούν τους αναπήρους και να συμβάλλουν από το μερίδιο ευθύνης τους στη βελτίωση τουλάχιστον της καθημερινότητάς τους.
Γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες είτε πολλών κακοτεχνιών σε κατασκευές θεωρητικά σχεδιασμένες για ΑμεΑ, είτε απουσίας σχεδίου και πρόβλεψης προσβασιμότητας ΑμεΑ σε δημόσια έργα, υπηρεσίες, κοινόχρηστους χώρους και ιερούς ναούς, δυσχεραίνοντας την καθημερινότητα των συνανθρώπων μας. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει ενώ ξοδεύονται πολλά χρήματα για αναπλάσεις χώρων.
Επειδή τα άτομα με αναπηρία είναι ισότιμοι πολίτες έναντι των υπολοίπων, και η πρόνοια για τα ΑμεΑ αποτελεί δείγμα πολιτισμού για μια κοινωνία,
Επειδή έχουν τα ίδια δικαιώματα προσβασιμότητας στους κοινόχρηστους χώρους και συνθηκών διαβίωσης,
Επειδή στις αγροτικές περιοχές τα φαινόμενα αυτά είναι εντονότερα, ωθώντας σε απομόνωση τα άτομα με αναπηρία,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Ποιος ελέγχει και αξιολογεί την ποιότητα των έργων για εύκολη προσβασιμότητα των ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους τόσο στις αστικές όσο και τις αγροτικές περιοχές; Ποιος ερευνά τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές; Διαθέτει τις απαιτούμενες γνώσεις και τα απαραίτητα προσόντα για να επιτελέσει ορθά το ρόλο του; Ποιος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση των αστοχιών σε τεχνικά έργα και τεχνικές παρεμβάσεις με σκοπό την εύκολη πρόσβαση των ΑμεΑ σε κοινόχρηστους και δημόσιους χώρους;
2. Πόσο τηρείται από τους πολίτες και σε τι βαθμό αστυνομεύεται η συμμόρφωση για την ελεύθερη πρόσβαση των ΑμεΑ στα σημεία που διευκολύνουν την κίνησή τους; Κρίνετε σκόπιμο να υπάρχει διδασκαλία και ευαισθητοποίηση των νέων στην εκπαίδευση και σχετικές δράσεις για τη διαπαιδαγώγηση όλης της κοινωνίας;

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ