Στην επιστολή διαμαρτυρίας προς τη ΔΕΥΑΚ που έδωσε στη δημοσιότητα στις 25 Ιανουαρίου 2018 ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κοντοβουνίου κ. Καραχρήστος Παναγιώτης, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές ανακρίβειες που θα πρέπει να απαντηθούν για να μη δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις.

Στην Τ.Κ. Κοντοβουνίου πριν αυτή συνενωθεί με το Δήμο Κοζάνης (2012) και περάσει στην αρμοδιότητα της ΔΕΥΑΚ, οι κάτοικοι του πλήρωναν για την αποχέτευση πάγιο 50 ευρώ το χρόνο, για την ύδρευση πάγιο 40 ευρώ το χρόνο και κάθε κυβικό μέτρο νερού κοστολογούνταν 0,4 ευρώ. Όλα τα παραπάνω οδηγούσαν σε τελική τιμή νερού ίση με 1,046 ευρώ/ κυβικό μέτρο.

Μόλις ανέλαβε η ΔΕΥΑΚ με τον “Καλλικράτη” την ύδρευση και του Κοντοβουνίου, επιβλήθηκε το ειδικό τέλος 80% επί της αξίας του νερού, όπως προβλέπει ο Νόμος, αλλά ταυτόχρονα μειώθηκε το πάγιο της ύδρευσης από τα 40 στα 22 ευρώ και κάθε κυβικό μέτρο κοστολογούνταν πλέον όχι με 0,4 ευρώ, αλλά με 0,34 ευρώ. Έτσι, η τελική τιμή του νερού διαμορφώθηκε στα 1,006 για το 2013, στα 0,977 για το 2014 και στα 1,041 ευρώ για το 2015, παραμένοντας, δηλαδή, σε χαμηλότερα επίπεδα χρέωσης από τη χρέωση που υπήρχε όταν η Τ.Κ. ανήκε στο Δήμο Ελίμειας.

Από το 2013 μέχρι και το 2016, δηλαδή για μια περίοδο τεσσάρων χρόνων, το ποσό που τιμολογήθηκε με βάση το 80%, ανέρχεται στα 6.664 ευρώ συνολικά. Αυτό το ποσό με βάση τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία θα έπρεπε να διατεθεί για την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση έργων στην Τ.Κ. Κοντοβουνίου.

Το 2014, όμως, προκειμένου να αντιμετωπισθούν διάφορα προβλήματα στην ύδρευση του Κοντοβουνίου που οφείλονταν στη δυσλειτουργία του υπάρχοντος αγωγού και στα δυσμενή ποιοτικά χαρακτηριστικά των πηγών απ’ όπου υδροδοτούνταν, η ΔΕΥΑΚ προχώρησε στην κατασκευή αγωγού ύδρευσης που κόστισε 10.000 ευρώ, περίπου, συνολικού μήκους 450 μέτρων, περίπου, συνδέοντας το με το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του Κοντοβουνίου μ’ αυτό της Δ.Ε. Κρόκου. Έκτοτε, το Κοντοβούνι υδροδοτείται απ’ το δίκτυο του Κρόκου και δεν τροφοδοτείται με νερό φυσικής ροής, όπως εσφαλμένα αναφέρει ο κ. Πρόεδρος της Τ.Κ., κάτι που σημαίνει πως απαιτείται η λειτουργία αντλιοστασίων, τα οποία καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια.

Σχετικά με το πρόβλημα της υδροδότησης για ένα δεκαήμερο που επικαλείται ο κ. Καραχρήστος (παραμονές Χριστουγέννων) η ΔΕΥΑΚ το αντιμετώπισε για όσο διάστημα διαρκούσαν οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης που είχε εντοπιστεί, μεταφέροντας νερό με βυτίο και προσφέροντας στους κατοίκους για πόση εμφιαλωμένο νερό.

Για την οριστική λύση της υδροδότησης του οικισμού Κοντοβουνίου, όπως και των γύρω οικισμών του πρώην Δήμου Ελίμειας, η ΔΕΥΑΚ μερίμνησε και συμπεριέλαβε στο Τεχνικό της Πρόγραμμα του 2018 την ανάθεση της εκπόνησης της απαραίτητης μελέτης, κάτι για το οποίο ο Πρόεδρος της Τ.Κ. είχε ενημερωθεί από την Τεχνική μας υπηρεσία, με επίσημο έγγραφο στις 14-12-2017 (αρ. πρωτ: 30905), η οποία απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που έθετε ο ίδιος με σχετική επιστολή του.
Ό,τι έγινε μέχρι σήμερα και ό,τι πρόκειται να γίνει μελλοντικά στο Κοντοβούνι για να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα της υδροδότησης του, ισχύει για κάθε μεγάλο ή μικρό οικισμό του Δήμου Κοζάνης, καθώς σταθερή πολιτική της ΔΕΥΑΚ είναι να επιλύει τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν εδώ και χρόνια, πριν τη συνένωση του “Καλλικράτη”, πολλοί οικισμοί.

Για να γίνει αυτό δεν επαρκούν τα χρήματα που εισπράττονται μέσω του ειδικού τέλους 80% , ειδικά όταν πρόκειται για μικρό οικισμό, οπότε η ΔΕΥΑΚ φροντίζει για την ολοκλήρωση των έργων καλύπτοντας τη διαφορά από άλλους δικούς της πόρους.

Μ’ αυτό τον τρόπο προσπαθεί καθημερινά να προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες σε όλους τους δημότες, όπου και αν κατοικούν.