Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, υποψήφιος με το συνδυασμό του Λ. Μαλούτα, στο Δήμο Κοζάνης, θα είναι ο Σπύρος Μπαλατσούκας του Δημητρίου. Γεννήθηκε το 1979 στην Κοζάνη, όπου και μεγάλωσε. Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταπτυχιακού διπλώματος στο Δημόσιο Δίκαιο και τις Πολιτικές Επιστήμες. Από το έτος 2004 ασκεί ενεργό δικηγορία με έμφαση στο εργατικό και διοικητικό δίκαιο, σε πανελλήνιο επίπεδο. 

H Xύτρα