Στo πλαίσιo του τοπικού προγράμματος του Μέτρου 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER ΤΑΠΤοΚ – ΠΑΑ 2014-2020» καλούμε τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί μας για να υποβάλλουν το επενδυτικό τους σχέδιο.

Οι δράσεις εφαρμόζονται στο σύνολο των Δημοτικών – Τοπικών Κοινοτήτων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών εξαιρουμένων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κοζάνης και Πτολεμαΐδας οι οποίες ξεπερνούν σε πληθυσμό τους 15.000 κατοίκους.

Ποιοι μπορούν να είναι δικαιούχοι του προγράμματος;

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την ίδρυση, την επέκταση αλλά και τον εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων στους παρακάτω τομείς :

  • της μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων,

  • του τουρισμού (καταλύματα, χώροι εστίασης και αναψυχής, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, κλπ),

  • της βιοτεχνίας, οικοτεχνίας, εμπορίου

  • της παροχής υπηρεσιών

Το πρόγραμμα δεν ενισχύει την πρωτογενή παραγωγή.

Εντάσσονται Επιχειρηματικά Σχέδια με προϋπολογισμό έως 600.000,00 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Το ποσοστό ενίσχυσης, ανάλογα την υποδράση, ανέρχεται από 40% έως και 65%.

Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή δάνειο ή και συνδυασμό αυτών. Κατά την υποβολή της πρότασης για την απόδειξη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δικαιούχους σε πρώτη φάση πρέπει απλά να υποβάλει μια Υπεύθυνη Δήλωση.

Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει με καταληκτική ημερομηνία στις 20/05/2019.

Ενημερώσου άμεσα για το πρόγραμμα LEADER ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, οργάνωσε το επενδυτικό σου σχέδιο τώρα!

Επικοινώνησε μαζί μας για την άμεση και έγκυρη ενημέρωσή σου και για την σύνταξη και υποβολή του επενδυτικού σου σχεδίου!

http://www.synepixeiro.gr/

https://www.facebook.com/synepixeiro/?modal=admin_todo_tour