Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 20/12/2019, η εναρκτήρια συνάντηση (kickoff meeting) του έργου με τίτλο « Integration of Green Transport in Cities” και ακρωνύμιο «Green IntereMobility”. Στο έργο, το οποίο συντονίζεται από τον Επίκουρο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας κ. Δημήτριο Στημονιάρη, συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Πατρών, ο Δήμος Φλώρινας, ο Δήμος Πρεσπών, ο Δήμος Μπίτολα και ο Δήμος Ρέσεν.

Αντικείμενο του Green Interemobility είναι η προμήθεια, λειτουργία και βέλτιστη χρήση με τη βοήθεια ευφυών συστημάτων μεταφορών τεσσάρων ηλεκτρικών minibus και τεσσάρων ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες μετακίνησης μαθητών, ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες στους δήμους Φλώρινας και Πρεσπών, Μπίτολα και Ρέσεν. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 4 ηλιακοί σταθμοί φόρτισης στη Φλώρινα, Πρέσπες, Μπίτολα και Ρέσεν για τις ανάγκες των παραπάνω ηλεκτρικών οχημάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συζήτησαν θέματα που αφορούσαν οργανωτικά ζητήματα, το συντονισμό των επόμενων βημάτων και την πρόοδο του έργου.

To έργο διάρκειας, 24 μηνών, υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος InterregIPA CBC GreeceRepublic of North Macedonia 2019-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Εθνικούς Πόρους.